Skip to main content

Living autologous heart valves for minimally invasive implantable procedures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Sztuczna hodowla zastawek serca

Choroba sercowo-naczyniowa jest główną przyczyną śmierci w społeczeństwach zachodnich. Uczestnicy europejskiego badania stworzyli zastawki serca nowej generacji, które rosną wraz z pacjentem i mogą zostać wszczepione podczas zabiegów minimalnie inwazyjnych.

Zdrowie

Wymiana zastawek jest najpowszechniejszym zabiegiem chirurgicznym: rocznie na całym świecie wykonuje się prawie 250 000 przeszczepów. Jednakże w ciągu 10 lat od wykonania zabiegu u jednej trzeciej pacjentów występują problemy związane z protezami. Istniejące zastawki, niezależnie od tego czy są mechaniczne, czy też bioprotetyczne, charakteryzują się ograniczoną wydolnością oraz niezdolnością do wzrostu i naprawy. W szczególności ogranicza to skuteczność leczenia noworodków z wrodzonymi wadami serca. Aby stworzyć ulepszone zastawki serca, naukowcy z finansowanego przez UE projektu LIFEVALVE (Living autologous heart valves for minimally invasive implantable procedures) połączyli inżynierię tkankową i technologię minimalnie inwazyjnej implantacji. Celem było stworzenie metodami inżynierii tkankowej zastawki serca zdolnej do naprawy i regeneracji, która minimalizuje potrzebę przyszłej interwencji chirurgicznej. Partnerzy projektu LIFEVALVE rozpoczęli kompleksową charakterystykę biomateriałową i procedury optymalizacyjne do produkcji zastawki w technologii deceluryzacji. Polega ona na wysianiu komórek na rusztowaniu i prowadzenia kultury w systemie bioreaktorowym, tak aby uformować tkankę, która ostatecznie przejmie funkcję początkowego rusztowania. Naukowcy badali różne, płodowe i dorosłe komórki macierzyste, pod względem ich możliwości różnicowania w tkankę serca. Na koniec wszystkie żywe komórki zostały usunięte, a zastawka charakteryzowała się dobrym działaniem in vivo po wszczepieniu jej owcy. Podczas wszczepienia otrzymanej metodami inżynierii tkankowej zastawki zastosowano biodegradowalny, samo-rozszerzający się stent. Jako materiał wybrano biozgodny poli-L-laktyd, a przeprowadzony zabieg wszczepienia był minimalnie inwazyjny. Dzięki użyciu specjalnych systemów naukowcy z projektu zapewnili bezpieczeństwo dostarczania przezcewnikowego. Wyniki badania LIFEVALVE stanowią wyraźny postęp medyczny na polu chirurgii i protetyki serca. Mimo iż badania kliniczne jeszcze trwają, oczekuje się, że ta nowatorska metoda poprawi warunki życia pacjentów poddanych wymianie zastawki serca i zmniejszy związane z tym koszty służby zdrowia.

Słowa kluczowe

Zastawki serca, choroba sercowo-naczyniowa, przeszczepy, wady serca, inżynieria tkankowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania