Skip to main content

Resolution Enhanced Microscopy for Medical Diagnostics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mikroskopy 3D w skali nano

W takich chorobach, jak nowotwory złośliwe, szybka, wiarygodna i dokładna diagnoza jest niezwykle istotna. . Obrazowanie medyczne jest ważnym narzędziem w diagnostyce, niestety w konwencjonalnych mikroskopach świetlnych trudno ustabilizować obraz przy większych powiększeniach.

Zdrowie

Finansowany przez UE projekt "Resolution enhanced microscopy for medical diagnostics" (REMEDI) miał za zadanie stworzenie stabilnego mikroskopu 3D, umożliwiającego uzyskanie dobrej rozdzielczości w skali nanometrowej. Naukowcy pracowali nad zwiększeniem stabilności poprzez zagwarantowanie stałej temperatury wszystkich elementów urządzenia lub systemu informacji zwrotnej, umożliwiającego korygowanie ustawień w czasie rzeczywistym. Udało się w projekcie REMEDI stworzyć koncepcję skutecznego udoskonalenia mikroskopu. Podstawą sukcesu było między innymi zastosowanie materiałów o dobrych zdolnościach tłumienia drgań i minimalnym lub podobnym poziomie rozszerzalności cieplnej. Te cechy w znaczącym stopniu ograniczyły krótkoterminowy brak stabilności. Aby poprawić dokładność i skrócić czas pozyskiwania wyników, zintegrowano kamery w technologii układów CMOS do zastosowań naukowych (sCMOS) z dopasowanymi do danego zastosowania schematami odczytu wyników. Duży chip kamery sCMOS umożliwia wyświetlanie obok siebie dwóch obrazów z dokładnością położenia w poziomie sięgającą 20 nanometrów. Walidację tych metod przeprowadzono z powodzeniem na przykładzie dwóch zastosowań mikroskopu. Przeprowadzono badania z dziedziny patologii diagnostycznej i eksperymentalnej raka piersi oraz immunologii guza z komórek układu chłonnego. Wprowadzenie tego systemu mikroskopii na rynek zrewolucjonizuje medycynę, umożliwiając diagnostykę kliniczną na bazie analizy komórek i wczesne wykrywanie chorób, w tym nowotworów złośliwych. Obecnie można badać istotne interakcje i procesy molekularne, aby identyfikować warianty chorobowe i dostosowywać leczenie do indywidualnych potrzeb.

Słowa kluczowe

Obrazowanie medyczne, diagnoza, nowotwór złośliwy, mikroskop świetlny, lokalizowanie pojedynczych cząsteczek

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania