Skip to main content
European Commission logo print header

MULTIFUNCTIONAL COMPONENTS FOR AGRESSIVE ENVIROMENTS IN SPACE APPLICATIONS

Article Category

Article available in the following languages:

Dla UE dzięki UE

Pojazdy kosmiczne wchodzące w atmosferę są narażone na ekstremalne temperatury i agresywne warunki przyspieszające utlenianie. Nowatorska wielowarstwowa ochrona wykorzystująca nowoczesne materiały ceramiczne i pianki może stanowić podstawę pierwszej osłony termicznej do zastosowań w kosmosie pochodzącej z UE.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Obecnie UE jest zależna od innych krajów w zakresie kluczowych systemów ochrony termicznej (TPS), czy osłon termicznych. Uzyskanie niezależnego dostępu do kluczowych technologii kosmicznych stanowi filar unijnych badań kosmicznych. Naukowcy przeprowadzili naziemne testy nowatorskiego TPS wielokrotnego użycia na bazie wielofunkcyjnych hybrydowych materiałów ceramicznych o doskonałej izolacji termicznej i odporności na utlenianie. Dofinansowanie UE dla projektu "Multifunctional components for aggressive environments in space applications" (SMARTEES) umożliwiło opracowanie konstrukcji wielowarstwowej łączącej materiały ceramiczne o wysokiej i ultra wysokiej odporności termicznej o odpowiednio dostosowanych właściwościach. Warstwa zewnętrzna daje odporność na utlenianie podczas wejścia w atmosferę, a dobre przewodnictwo cieplne warstwy środkowej zapewnia równomierne rozprowadzenie ciepła. Trzecia, wewnętrzna warstwa odpowiada za izolację cieplną. Materiały wielowarstwowe połączono z materiałem warstwowym opracowanym przez zespół. . Ten materiał warstwowy składa się z dwóch warstw aktywnych z kompozytów z osnową ceramiczną (CMC) o właściwościach termiczno-strukturalnych oraz rdzenia piankowego z węglika krzemu, który zapewnia dodatkową izolację termiczną. Systemy te następnie zamocowano do metalowych ram strukturalnych wykonanych ze stopów tytanu. Technologię poddano testom naziemnym w warunkach symulujących wejście w atmosferę i przeprowadzono ocenę jej poziomu gotowości. Wyniki zapewniły zrozumienie potencjalnych przyczyn awarii i wskazały kierunki optymalizacji wydajności. Badacze podzielili się ze środowiskiem naukowym informacjami na temat opracowanej w UE technologii TPS w 10 zrecenzowanych artykułach naukowych, licznych wykładach na konferencjach międzynarodowych i warsztatach naukowych. Pobudzenie publicznej świadomości i wsparcia było częścią celu przyświecającego licznym spotom we wiadomościach, mediach i innych miejscach. Technologia SMARTEES TPS umożliwi usprawnienie dostępu Europy do kluczowych technologii kosmicznych, a bezpośrednią korzyścią powinien być bezpieczny powrót wyrzutni nowej generacji i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Możliwość ponownego wykorzystania cennych technologii i instrumentów kosmicznych nie tylko przynosi oszczędności dla przemysłu kosmicznego, ale również zwiększa publiczne poparcie dla inwestycji w programy kosmiczne.

Słowa kluczowe

Wejście w atmosferę, kosmos, statki kosmiczne, wielowarstwowy, ceramika, pianka, kluczowe technologie kosmiczne, osłona termiczna, systemy ochrony termicznej, technologia kosmiczna, komponenty, zastosowania w kosmosie, kompozyty o osnowie ceramicznej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania