Skip to main content

imProved reliabIlity inspeCtion of Aeronautic structure through Simulation Supported POD

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze testy lotnicze to bezpieczniejsze konstrukcje

Nowe rozwiązania w zakresie oprogramowania i technologii symulacyjnych pozwalają producentom maszyn lotniczych obniżać koszty testowania i zwiększać bezpieczeństwo konstrukcji.

Technologie przemysłowe

Nieustające dążenie przemysłu lotniczego do poprawy bezpieczeństwa powinno przełożyć się na ocalenie wielu istnień ludzkich oraz pomóc Europie w zachowaniu czołowej pozycji w branży. Z zasady podzespoły samolotów projektuje się z uwzględnieniem tolerancji na uszkodzenia, co wymaga bardzo dokładnej wiedzy na temat odporności na spękanie, tempa powiększania się pęknięć i wielu innych istotnych parametrów. Jedna z nowoczesnych metod w tej dziedzinie wykorzystuje symulacyjne testy oparte na prawdopodobieństwie wykrycia (POD) oraz symulacyjne testy nieniszczące (NDT). W tym kontekście, uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu PICASSO ("Improved reliability inspection of aeronautic structure through simulation supported POD") zbudowali nowe, zaawansowane oprogramowanie NDT służące do skuteczniejszego wykrywania wad konstrukcyjnych podzespołów. Mówiąc bardziej szczegółowo, zespół projektu opracował zaawansowane metody określania krzywej prawdopodobieństwa wykrycia wad (prawdopodobieństwo a rozmiar wady). Na ogół wymaga to stosowania skomplikowanych i kosztownych procedur POD, natomiast uczestnicy projektu PICASSO pokonali ten problem dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi symulacyjnych NDT, które umożliwiają uzyskiwanie bardziej wiarygodnych wskazań POD przy niższych kosztach. Aby zrealizować te zamierzenia, zespół scharakteryzował wady i opisał odpowiednie podzespoły. Wykorzystano trójwymiarowe narzędzia i technologię CAD, aby stworzyć oprogramowanie NDT z zastosowaniem strategii modelowania niepewności, a przeprowadzone obserwacje oceniono w testach symulacyjnych.Do dotychczasowych wyników projektu należy walidacja symulacyjnych technik POD, wraz ze strategią wdrożenia i specjalną metodologią. Ta zaawansowana technologia powinna przyczynić się do podniesienia europejskich standardów w zakresie testowania tolerancji na uszkodzenia oraz do podniesienia bezpieczeństwa. Wynikiem końcowym prac będzie większe bezpieczeństwo pasażerów i załogi, a także silniejsza i bardziej konkurencyjna branża lotnicza.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania