European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-30

An integrated surveillance system for infectious disease in rural China: generating evidence for early detection of disease epidemics in resource-poor settings

Article Category

Article available in the following languages:

Test systemu ostrzegania epidemiologicznego na wiejskich obszarach Chin

Badacze testowali zaawansowany system wczesnego ostrzegania przed wybuchem epidemii na wiejskich obszarach Chin. Wczesne wykrycie jest kluczowe w ograniczaniu rozprzestrzeniania i skutków takich epidemii.

Zdrowie icon Zdrowie

Uczestnicy finansowanego przez UE projektu ISSC (An integrated surveillance system for infectious disease in rural China: Generating evidence for early detection of disease epidemics in resource-poor settings) pracowali nad schematem, implementacją i ewaluacją mechanizmu wczesnego ostrzegania przy zastosowaniu najnowocześniejszych systemów informacji medycznej i geograficznej. System został zaprojektowany i wprowadzony jako badanie pilotażowe w 4 szpitalach wojewódzkich, 6 szpitalach powiatowych, 81 wiejskich przychodniach lekarskich, 14 aptekach i 24 szkołach podstawowych. Opiera się on głównie na zbieraniu i analizie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym, aby przewidzieć ogniska chorób (co nazywane jest również systemem nadzoru nad objawami). Pilotażowe badanie projektu ISSC było prowadzone z powodzeniem przez sześć miesięcy, po czym system został oficjalnie uruchomiony w czterech wiejskich regionach Chin na dwa lata. Podczas tego okresu zespół projektu zebrał dane do analizy i dokonał oceny sytuacji. Badacze przeanalizowali również system z perspektywy ekonomicznej i naukowej, aby ustalić, czy można zastosować go w skali ogólnokrajowej. Uczestnicy projektu ustalili, że system nadzoru nad objawami może działać obok istniejących systemów raportujących wczesnego ostrzegania przed wybuchami ognisk chorób zakaźnych. Co istotne, władze lokalne w Chinach wykazały silne zainteresowanie implementacją systemu ISSC. W razie powodzenia projekt ISSC przyczyni się do powstrzymania rozprzestrzeniania chorób zakaźnych nie tylko lokalnie, lecz również w skali globalnej.

Słowa kluczowe

Epidemia, system szybkiego ostrzegania, choroba zakaźna, szpitale, system nadzoru nad zespołami chorobowymi

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania