Skip to main content

Intelligent MegaSwapBoxes for Advanced Intermodal Freight Transport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pojemnik do transportu intermodalnego

Badacze opracowali nową, wielozadaniową jednostkę załadunkową, której można używać w drogowym, kolejowym i morskim transporcie towarowym.

Zmiana klimatu i środowisko

Rosnąca presja ekonomiczna i środowiskowa wymaga zwiększania wydajności transportu towarów. Jedną z metod zwiększania elastyczności transportu jest ułatwienie zmiany używanego środka transportu. Pozwoliłoby to przewoźnikom korzystać z najbardziej wydajnej formy przewozu na każdym etapie łańcucha logistycznego. W ramach finansowanego przez UE projektu badawczego TELLIBOX ("Intelligent megaswapboxes for advanced intermodal freight transport") opracowano nową koncepcję kontenera towarowego przystosowanego do różnych środków transportu, który mógłby ułatwić transport intermodalny. Przy współpracy instytutów badawczych, producentów i firm logistycznych zaprojektowano MegaSwapBox – kontener nadający się do transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego i bliskiego transportu morskiego. Jednostka ma pojemność ładunkową 100 metrów sześciennych, dzięki czemu może konkurować z meganaczepami używanymi obecnie w transporcie towarowym. Również jej wymiary są porównywalne: wysokość wewnętrzna trzy metry, jednak bez przekraczania dozwolonej wysokości całkowitej kontenera wraz z podwoziem wynoszącej cztery metry. Inne zalety kontenera MegaSwapBox to podnoszony dach, trzy otwierane ściany, możliwość ustawiania piętrowego i pełne ściany boczne zapewniające dobrą ochronę przed kradzieżą. Zespół projektowy przetestował prototypy i dokonał optymalizacji ich konstrukcji, wykorzystując ustaloną trasę intermodalną wiodącą z Polski do Wielkiej Brytanii przez Niemcy i Holandię, obejmującą transport kolejowy, drogowy i bliski transport morski. Koncepcja TELLIBOX jest już gotowa do zastosowania na szerszą skalę, a w ramach projektu opracowano też strategię optymalnego wykorzystania innowacyjnych technologii i maksymalnego upowszechnienia takich rozwiązań. Wyniki projektu powinny przyczynić się do zmian w transporcie towarowym, przynosząc wszystkim Europejczykom korzyści z bardziej zrównoważonych rozwiązań transportu intermodalnego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania