Skip to main content

Hierarchical and Adaptive smaRt COmponents for precision production systems application

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentna adaptacja maszyn produkcyjnych

Zastosowanie inteligentnych technologii w komponentach typu plug-and-produce maszyn i systemów obróbki pozwoliło uzyskać lepsze tłumienie i chłodzenie w pięciu instalacjach demonstracyjnych. Rozwiązanie to ma przynieść korzyści w postaci między innymi większej wydajności i lepszej jakości produktów.

Technologie przemysłowe

Finansowany ze środków UE zespół badawczy prowadzący prace w ramach projektu "Hierarchical and adaptive smart components for precision production systems application" (HARCO) rewolucjonizuje zasady projektowania maszyn do obróbki. Wyzwanie, przed jakim stoi aktualnie przemysł produkcyjny, polega na tworzeniu sztywnych, lekkich i dobrze wytłumionych struktur pozwalających poprawić jakość produktów i wydajność wytwarzania przy jednoczesnej minimalizacji ilości opadów oraz przestojów. Aby zrealizować te cele, inżynierowie stają się zintegrować urządzenia adaptroniczne o różnych funkcjach, takich jak aktywna kontrola drgań, adaptacja uchwytu czy zaawansowana kontrola stabilności termicznej. Wszystkie te funkcje muszą mieścić się w niedrogiej i atrakcyjnej komercyjnie konstrukcji. Aby to umożliwić, w projekcie HARCO przyjęto podejście hierarchiczne. Inteligentne siłowniki i czujniki są zintegrowane z modułowymi urządzeniami adaptronicznymi, które można następnie łączyć, tworząc adaptacyjne komponenty inteligentne (ASC). ASC to elementy rozproszonej architektury kontrolnej, posiadające zintegrowaną logikę kontrolną połączoną z numerycznym systemem sterowania. Inteligentne ASC potrafią dzięki temu dostosowywać swoje zachowanie stosowanie do zmian zachodzących w środowisku roboczym. Technologie ASC kontroli drgań, adaptacyjnych uchwytów i odprowadzania ciepła przetestowano we frezarkach i robotach frezujących, aby zaprezentować korzyści płynące z tego całościowego rozwiązania. Wprowadzenie tego rozwiązania na rynek będzie korzystne dla dużego sektora wytwarzania obrabiarek i maszyn produkcyjnych, a także użytkowników końcowych, którzy je kupują. Oczekuje się, że technologia ta pozwoli znacząco poprawić jakość produktów i wydajność produkcji, a także zwiększyć jej efektywność energetyczną.

Słowa kluczowe

Narzędzie do obróbki, maszyny produkcyjne, inteligentne komponenty, sterowanie numeryczne, frezowanie, roboty

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania