CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The Production of Sustainable Diesel-Miscible-Biofuels from the Residues and Wastes of Europe and Latin America

Article Category

Article available in the following languages:

Biopaliwa produkowane w zrównoważony sposób z odpadów

Biopaliwa uznawane są za poważną alternatywę dla paliw kopalnych. Partnerstwo Europy i Ameryki Łacińskiej umożliwiło rozwój istotnych technologii zrównoważonego wykorzystania biomasy do opłacalnej produkcji biopaliw i innych wartościowych związków chemicznych.

Energia icon Energia

Biopaliwa mogą zmniejszyć import kopalnego paliwa, jakim jest olej napędowy. Dodatkową korzyścią jest utylizacja wciąż rosnącej ilości odpadów organicznych i zmniejszony wpływ produkcji energii na globalne zmiany klimatu. Obecnie wiele surowców do produkcji biopaliw, spełniających wymagania silników wysokoprężnych, ograniczanych jest problemami natury technicznej, ekonomicznej i środowiskowej. Naukowcy z UE i Ameryki Łacińskiej zbadali możliwe rozwiązania tych problemów, pracując w ramach finansowanego przez UE projektu DIBANET . Skupiono się na produkcji biopaliw mieszalnych z olejem napędowym (DMB), takich jak lewulinian etylu, z odpadów. Zespół badał możliwość konwersji biomasy w kwas lewulinowy i produkty uboczne (kwas mrówkowy i furfural) do późniejszej produkcji lewulinianu etylu. W wyniku szybkiej pirolizy i zgazowania powstają wartościowe produkty pośrednie, które można odzyskać i poddać dalszym procesom w celu uzyskania innych wartościowych biopaliw, takich jaki czysty gaz syntezowy lub wzbogacona bio-ropa. Naukowcy planowali wzbogacenie pozostałości acydolizy przez procesy termiczne i katalityczne w celu produkcji bio-ropy do bezpośredniego wykorzystania jako DMB po uprzedniej hydrorafinacji. Po zbadaniu wyników pirolizy pozostałości acydolizy, zespół skupił się na ich wzbogacaniu za pomocą zgazowywania parą wodną i katalitycznego zgazowywania parą wodną, w celu produkcji gazu syntezowego bogatego w wodór. Projekt DIBANET pokazał, że acydoliza jest istotnym procesem dla zrównoważonego i opłacalnego rozwoju biopaliw i bazowych substancji chemicznych z biomasy lignocelulozowej. Optymalizacja procesów inżynieryjnych doprowadzi do produkcji dużych ilości kwasu lewulinowego i furfuralu o wyższej wartości niż etanol. Produkcję będzie można opierać na różnych surowcach. Powstałe związki będą mogły być później wykorzystane do syntezy biopaliw. Dodatkowo, solidne modele kinetyczne kwasowego rozpadu biomasy wskazały wady, które teraz można pokonać przy okazji komercjalizacji technologii DIBANET. Proces obróbki wstępnej został zgłoszony do opatentowania. Zespół przygotował biznesplan transferu technologii zarówno dla UE, jak i Ameryki Łacińskiej. Uwzględnia on konsekwencje polityczne i problemy socjoekonomiczne. Naukowcy udostępnili istotne technologie, które zmniejszą zależność UE i Ameryki Łacińskiej od importu oleju napędowego, zwiększający tym samym bezpieczeństwo dostaw energii i zmniejszając wpływ na środowisko. Dodatkową korzyścią jest zwiększona współpraca między oboma regionami na polu badań nad biopaliwami.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania