Skip to main content

Innovative Materials for Future Generation Excitonic Solar Cells

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zaawansowane ogniwa słoneczne o niskich kosztach produkcji i dłuższej żywotności

Ujarzmienie energii Słońca w celu pozyskiwania elektryczności jest być może najbardziej zrównoważoną spośród wyobrażalnych alternatyw dla spalania paliw kopalnych. Opracowanie innowacyjnych materiałów dla potrzeb zaawansowanych ogniw słonecznych (SC) powinno zaowocować szerszym upowszechnieniem tego rozwiązania.

Energia

Obecnie istnieje wiele różnych rodzajów ogniw słonecznych (urządzenia do przetwarzania energii słonecznej), znajdujących się na różnych etapach zaawansowania i komercjalizacji. Jeden ze sposobów klasyfikacji ogniw oparty jest na zastosowanym mechanizmie fotokonwersji, który różni się w przypadku nieorganicznych (konwencjonalnych) i organicznych (ekscytonowych) ogniw słonecznych. Ekscytonowe ogniwa słoneczne (XSC) umożliwiają równoczesne wytwarzanie i rozdzielanie ładunku oraz zawierają najbardziej zaawansowane, barwnikowe ogniwa słoneczne (DSSC). Wydajność przetwarzania w przypadku ogniw DSSC jest obecnie niska (około 11%), ograniczona w dużym stopniu przez materiały wykorzystywane w charakterze elektrolitu i barwnika. Potrzeba przezwyciężenia tych przeszkód stała się siłą napędową projektu INNOVASOL ("Innovative materials for future generation excitonic solar cells") http://images.itt.camcom.it/f/Materialeconvegni/74/744_ITTUCCP_2892011.pdf. Naukowcy zamierzają zastąpić płynny materiał pełniący rolę elektrolitu przewodnikami dziurowymi w stanie stałym (inny rodzaj nośnika przewodzącego ładunki) oraz zastąpić półprzewodnikowe kropki kwantowe (QD) — drobne kryształy pochłaniające światło — organicznymi barwnikami. Ponadto naukowcy zbadali dwa rodzaje materiałów powiązanych lub wspierających, cząsteczki pełniące rolę przekaźników molekularnych (MR), łączące kropki kwantowe z materiałami przewodnika elektronów i nowymi materiałami półprzewodnika w celu zmaksymalizowania transferu ładunków i transportu elektronów. Dzięki dokładnemu zastosowaniu badań przesiewowych i doborowi materiałów oraz innowacyjnym koncepcjom projektowania, projekt INNOVASOL z powodzeniem doprowadził do opracowania ogniw XSC o docelowej wydajności wynoszącej 15%, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji i znacznej poprawie żywotności urządzenia. To innowacyjne podejście do pozyskiwania energii słonecznej jest szczególnie dobrze dopasowane do potrzeb sektora motoryzacyjnego, zapewniając udoskonalone zarządzanie energią przeznaczoną do ładowania akumulatora, jego poprawioną żywotność i zmniejszone koszty. Wspiera ona również wykorzystanie miniaturowych modułów solarnych dla potrzeb zasilania oświetlenia wewnątrz pojazdu. Projekt INNOVASOL stanowi kolejny krok naprzód w zakresie najnowocześniejszych ogniw XSC, a komercjalizacja tej technologii może przynieść korzyści małym przedsiębiorstwom, konsumentom oraz środowisku.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania