Skip to main content

Architecting Manufacturing Industries and systems for Adaptability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Technologia projektowania adaptacyjnych linii produkcyjnych i produktów

Zindywidualizowane systemy, zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwiać adaptację do przyszłych wymagań, pozwalają na wytwarzanie produktów o wysokiej wartości dodanej. W ramach projektu finansowanego ze środków UE stworzono adaptacyjne systemy o zwiększonej efektywności kosztowej, skróconym czasie produkcji i wydłużonej żywotności.

Technologie przemysłowe

Systemy produkcyjne lub produkty i usługi zaprojektowane pod kątem określonych potrzeb często z różnych powodów tracą swoją wartość po pewnym czasie. Może to wynikać ze zmiany wymagań użytkowników, pojawienia się nowych technologii, deprecjacji oraz pojawienia się nowych przepisów. Wprowadzanie zmian pierwotnego zakresu projektowego w celu uwzględnienia takich kwestii bywa kosztowne i czasochłonne, przez co często jest nierealne. Celem finansowanego ze środków UE projektu "Architecting manufacturing industries and systems for adaptability" (AMISA) było rozwiązanie tego problemu poprzez uwzględnienie w projektowaniu systemów łatwości adaptacji, aby oferować użytkownikom tych systemów maksymalną wartość dzięki szybkiemu i łatwemu dostarczaniu zaktualizowanych produktów i usług. Partnerzy projektu starali się zadbać o to, aby nowo opracowana technologia była zgodna z odpowiednimi projektami z zakresu systemów inteligentnej produkcji oraz europejskimi regulacjami. W ramach inicjatywy AMISA dokonano walidacji nowej metody ilościowej poprzez sześć pilotażowych projektów, które dowiodły, że nowa technologia jest generyczna, dostosowywalna, skalowalna i efektywna kosztowo. Projekt AMISA pomógł jednej z branży opakowań i przetwórstwa w modernizacji kapslownicy. Ta maszyna nowej generacji umożliwia nakładanie różnej wielkości kapsli na różnego rodzaju opakowania. Innym osiągnięciem było zastosowanie głowicy do zbrojenia włóknami, zamontowanej na górze ramienia robota w linii produkcyjnej jednej z wiodących firm wytwórczych. Nowa architektura łączy kilka komponentów w dwóch segmentach głowicy do zbrojenia włóknami, co pozwala obniżyć koszty podzespołów i ograniczyć nakłady robocze. Dzięki tej nowej metodologii w projekcie AMISA uzyskano także nowe informacje na temat możliwości przeprojektowywania systemu lokalizacji pojazdów — podsystemu sterującego do bezzałogowych pojazdów naziemnych. W nowej architekturze zastosowano kilka komponentów w dwóch częściach podsystemu. Innym ważnym osiągnięciem była pomoc firmie informatycznej w przeprojektowaniu wzmacniacza mocy stanu stałego. Najważniejszą funkcją było tu połączenie określonych podzespołów w systemie, a tym samym wyeliminowanie stosunkowo drogich połączeń. Projekt AMISA przyczynił się do radykalnej zmiany w przemyśle UE dzięki możliwości tworzenia bardziej ekonomicznych produktów i usług, spełniających potrzeby klientów. Adaptacyjność ma umożliwić obniżenie kosztów i skrócenie czasu produkcji o około 20%, a także wydłużenie żywotności wyrobów o 25%.

Słowa kluczowe

Adaptacyjność, inteligentna produkcja, skalowalny, opłacalny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania