Skip to main content

Electrokinetics across disciplines and continents: an integrated approach to finding new strategies to sustainable development

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obróbka elektryczna pozwala oczyszczać skażone środowisko

Naukowcy z różnych krajów Europy wykorzystują transport elektrokinetyczny do usuwania zanieczyszczeń chemicznych ze środowiska.

Technologie przemysłowe

Elektrokinetyczne procesy transportowe to nowa technologia wykorzystująca prąd stały o małej wartości do oczyszczania gleby i odpadów. Technika umożliwia usuwanie określonych pierwiastków ze środowiska i znajduje wiele zastosowań, takich jak remediacja gleby, oczyszczanie ścieków i odzyskiwanie substancji odżywczych. Finansowany ze środków UE ELECTROACROSS (Electrokinetics across disciplines and continents: An integrated approach to finding new strategies to sustainable development) projekt wspierał badania elektrokinetyczne w różnych krajach Europy. W ramach projektu badano możliwości stosowania elektrokinetyki do odzyskiwania składników odżywczych, remediacji zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych oraz odnawiania uszkodzonych solą budynków. Uczeni opracowali nową metodę usuwania cennego fosforu ze ścieków, polegającą na połączeniu elektrokinetyki z nanofiltracją. Badano także, czy elektrokinetyka może pozwolić na usuwanie z gleby i osadu ściekowego takich zanieczyszczeń, jak pestycydy i metale ciężkie. Ogólnie rzecz biorąc, połączenie elektrokinetyki z elektrokatalizą umożliwiło skuteczne odkażanie próbek. Zespół wykazał, że proces ten można wykorzystać do renowacji i odsalania płytek i innych materiałów budowlanych w celu wydłużenia ich żywotności. Elektrokinetyka sprawdza się też przy odkażaniu tworzyw sztucznych i fenoli, po zastosowaniu jej w połączeniu z nanotechnologicznymi środkami czyszczącymi. Remediacja gleby i usuwanie różnych zanieczyszczeń ze ścieków to coraz ważniejsze elementy zrównoważonego rozwoju. Dzięki projektowi ELECTROACROSS powstała nowa ciekawa technologia, która pomoże w realizacji tego celu.

Słowa kluczowe

Transport elektrokinetyczny, zanieczyszczenia chemiczne, środowisko, remediacja gleby, usuwanie odpadów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania