European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

WIreless SEnsoR Networks for cognitivE sofTware radioS

Article Category

Article available in the following languages:

Całe spektrum nowych możliwości oferowanych przez sieci komórkowe

Komunikacja mobilna rozwija się w zawrotnym tempie, przez co potrzebne są wciąż nowe obszary częstotliwości radiowych. Obiecującym rozwiązaniem, badanym przez uczestników unijnego projektu, jest radio kognitywne, wchodzące na niewystarczająco wykorzystaną część pasma.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Rosnące zapotrzebowanie na nowe częstotliwości radiowe to poważny problem, ponieważ pasmo staje coraz bardziej zatłoczone. Rządy relokują pasma wcześniej zarezerwowane dla radia i telewizji, ale to nadal za mało. Innym obiecującym rozwiązaniem jest współdzielenie słabo wykorzystywanego pasma zarezerwowanego do innych celów, na przykład zastosowań wojskowych, kiedy nie jest używane zgodnie z głównym przeznaczeniem. W przeszłości nie było to możliwe, ale dziś dysponujemy technologią, która automatycznie wykorzystuje te tymczasowo wolne lub słabiej używane kanały. Przykładowo, radio kognitywne może korzystać ze słabo wykorzystywanego pasma, nie powodując zakłóceń u użytkowników podstawowych. WISERNETS ("Wireless sensor networks for cognitive software radios") to unijny projekt, w ramach którego badano podejście kartograficzne do radia kognitywnego. Uczestnicy projektu zbudowali terminale bezprzewodowe dokonujące oceny możliwości transmisyjnych w komunikacji lokalnej lub kooperacyjnej. Prototypowy system WISERNETS współpracuje z siecią bezprzewodowych czujników, tworząc mapę lokalnych fal radiowych i wyszukując dostępne pasmo. W oparciu o tę mapę terminale mogą wspólnie obliczyć optymalne wykorzystanie pasma, czy to poprzez stacje bazowe, czy też między poszczególnymi urządzeniami mobilnymi. W projekcie wykorzystano także technologię ultraszerokopasmową (UWB), która pozwala utrzymać moc transmisji użytkowników drugorzędnych poniżej poziomu szumu użytkowników podstawowych. Badacze zajęli się także zakłóceniami powodowanymi przez innych użytkowników kognitywnych sieci UWB. Technologia WISERNETS pomoże tworzyć lokalne, indywidualnie dostosowane rozwiązania pozwalające zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na pasmo radiowe.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania