Skip to main content

Virtual Reality Intervention for Stroke Rehabilitation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Gry video w rehabilitacji poudarowej

Badania kliniczne pokazały, że zorientowane na ruch gry video są skutecznymi i przyjemnymi narzędziami do rehabilitacji osób z przebytym udarem.

Zdrowie

Udar ma miejsce, gdy następuje zatrzymanie przepływu krwi do pewnego obszaru mózgu, co skutkuje jego uszkodzeniem. Wynikające z tego osłabienie lub paraliż po stronie ciała przeciwnej do tej, po której nastąpiło uszkodzenie mózgu, znacząco zmniejsza jakość życia osób po przebytym udarze. Regularna aktywność fizyczna pomaga pacjentom po udarze w powrocie do zdrowia i może przeciwdziałać dalszym udarom, jednakże badania pokazują, że wielu pacjentów nie jest wystarczająco aktywna. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu VR STROKE REHAB (Virtual reality intervention for stroke rehabilitation) ocenili, na ile terapia grami video może pomóc pacjentom po przebytym udarze w zwiększeniu aktywności. Pacjenci podzieleni na grupy albo grali w gry video (grupa "wirtualnej rzeczywistości"), albo zostały im przydzielone tradycyjne ćwiczenia z piłkami, klockami i pachołkami (grupa "tradycyjna"). Po analizie wyników tych badań naukowcy wywnioskowali, że gry video sprzyjają przyjaznemu współzawodnictwu w grupie i zwiększają zaangażowanie w porównaniu do tradycyjnych ćwiczeń. Dodatkowo pacjenci grający w gry video poruszali się aktywniej i z większa determinacją niż osoby ćwiczące konwencjonalnie. Mimo że zarówno grupa wirtualnej rzeczywistości jak i grupa tradycyjna miały postępy dzięki przypisanej im terapii, ci którzy grali w gry video, czerpali z tego więcej przyjemności. Jest to ważne dla przestrzegania zaleceń lekarskich. Aby zobaczyć, czy gry video również zadziałają u pacjentów pozostających w domu, badacze ocenili programy autotreningowe, obejmujące gry video albo ćwiczenia tradycyjne. I w tym przypadku można było zaobserwować poprawę w obu grupach, lecz gracze wykazywali bardziej nasiloną pracę mięśni w pozycji stojącej, co ułatwiało zachowanie równowagi. Uczestnicy projektu VR STROKE REHAB udowodnili, że gry video mogą stanowić nowy i przyjemny sposób zachowania aktywności podczas rehabilitacji po przebytym udarze.

Słowa kluczowe

Gry video, udar, rehabilitacja poudarowa, wirtualna rzeczywistość

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania