Skip to main content

Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites

Article Category

Article available in the folowing languages:

Polimery — materiały i technologie przyszłości

W ramach unijnego projektu zorganizowano szkolenia dla dużej grupy początkujących naukowców i scementowano środowiska naukowe, przyczyniając się do rozwoju europejskiej branży przetwarzania zaawansowanych polimerów.

Technologie przemysłowe

W ostatnich latach Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na technologie umożliwiające przyspieszenie tworzenia nowych produktów. Zaawansowane materiały polimerowe są podstawą wielu innych technologii. Jednym z największych wyzwań w tym zakresie jest wytworzenie masy krytycznej nowej wiedzy w tej specjalistycznej dziedzinie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na szkolenia i wymianę wiedzy powstał projekt CO-EXIN (Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites). Przy wsparciu środków UE zorganizowano serię wspólnych działań badawczych, szkoleń i warsztatów, będących dla wybitnych ekspertów okazją do przekazania wiedzy młodym naukowcom. Badania przeprowadzone przez zespół projektu CO-EXIN objęły analizę skutków zmian konstrukcyjnych w ślimakowych systemach plastyfikacyjnych. Ponadto badano wpływ zmian parametrów wytłaczania na właściwości uzyskanych produktów. Naukowcy badali również warunki tłoczenia kompozytów polimerowych z matrycą polipropylenową i wzmocnieniami o zróżnicowanym składzie materiałowym. W ciągu czterech lat realizacji projektu odbyło się kilka szkoleń, poświęconych maszynom wyposażonym w konwencjonalne i niekonwencjonalne systemy plastyfikacyjne, ze ślimakiem lub bębnem. Podczas kursów uwzględniono różne aspekty procesów intensywnego mieszania i odcinania oraz ich wpływ na jakość wytwarzanych mieszanek polimerowych. Wybrane wyniki badań prezentowano na licznych warsztatach tematycznych, zorganizowanych na każdej z uczelni biorących udział w projekcie. Wśród odbiorców znaleźli się producenci i użytkownicy, dla których ważna jest znajomość wpływu wyboru wypełniaczy i innych dodatków na właściwości końcowego produktu polimerowego. Szereg innowacyjnych rozwiązań zgłoszono do objęcia ochroną patentową, w tym dotyczących wykorzystania odpadów politereftalanu etylenu. Niektóre z rozwiązań otrzymały dyplomy i medale na różnych międzynarodowych imprezach. Dzięki projektowi CO-EXIN wyszkolono młodych badaczy, którzy będą tworzyć innowacje w dziedzinie przetwarzania zaawansowanych materiałów polimerowych.

Słowa kluczowe

Przetwarzanie polimerów, wytłaczanie, formowanie wtryskowe, termoplastyczne, plastyfikacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Podcast
Technologie przemysłowe

27 Września 2022