Skip to main content
European Commission logo print header

Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites

Article Category

Article available in the following languages:

Polimery — materiały i technologie przyszłości

W ramach unijnego projektu zorganizowano szkolenia dla dużej grupy początkujących naukowców i scementowano środowiska naukowe, przyczyniając się do rozwoju europejskiej branży przetwarzania zaawansowanych polimerów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W ostatnich latach Komisja Europejska kładzie szczególny nacisk na technologie umożliwiające przyspieszenie tworzenia nowych produktów. Zaawansowane materiały polimerowe są podstawą wielu innych technologii. Jednym z największych wyzwań w tym zakresie jest wytworzenie masy krytycznej nowej wiedzy w tej specjalistycznej dziedzinie. W odpowiedzi na zapotrzebowanie na szkolenia i wymianę wiedzy powstał projekt CO-EXIN (Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer composites and nanocomposites). Przy wsparciu środków UE zorganizowano serię wspólnych działań badawczych, szkoleń i warsztatów, będących dla wybitnych ekspertów okazją do przekazania wiedzy młodym naukowcom. Badania przeprowadzone przez zespół projektu CO-EXIN objęły analizę skutków zmian konstrukcyjnych w ślimakowych systemach plastyfikacyjnych. Ponadto badano wpływ zmian parametrów wytłaczania na właściwości uzyskanych produktów. Naukowcy badali również warunki tłoczenia kompozytów polimerowych z matrycą polipropylenową i wzmocnieniami o zróżnicowanym składzie materiałowym. W ciągu czterech lat realizacji projektu odbyło się kilka szkoleń, poświęconych maszynom wyposażonym w konwencjonalne i niekonwencjonalne systemy plastyfikacyjne, ze ślimakiem lub bębnem. Podczas kursów uwzględniono różne aspekty procesów intensywnego mieszania i odcinania oraz ich wpływ na jakość wytwarzanych mieszanek polimerowych. Wybrane wyniki badań prezentowano na licznych warsztatach tematycznych, zorganizowanych na każdej z uczelni biorących udział w projekcie. Wśród odbiorców znaleźli się producenci i użytkownicy, dla których ważna jest znajomość wpływu wyboru wypełniaczy i innych dodatków na właściwości końcowego produktu polimerowego. Szereg innowacyjnych rozwiązań zgłoszono do objęcia ochroną patentową, w tym dotyczących wykorzystania odpadów politereftalanu etylenu. Niektóre z rozwiązań otrzymały dyplomy i medale na różnych międzynarodowych imprezach. Dzięki projektowi CO-EXIN wyszkolono młodych badaczy, którzy będą tworzyć innowacje w dziedzinie przetwarzania zaawansowanych materiałów polimerowych.

Słowa kluczowe

Przetwarzanie polimerów, wytłaczanie, formowanie wtryskowe, termoplastyczne, plastyfikacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania