Skip to main content

Parameterization of computational domains for isogeometric analysis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bardziej płynne przetwarzanie przy projektowaniu

Badacze zastosowali analizę izogeometryczną do zagadnień projektowania geometrycznego. Podjęte prace pokazują możliwości wykorzystania nowych technik do wyeliminowania wąskich gardeł procesu projektowania poprzez wypełnienie luki między symulacjami liczbowymi a narzędziami do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD).

Technologie przemysłowe

Opracowana dopiero w 2005 r. analiza izogeometryczna to technika symulacji liczbowych, która pozwala zmniejszyć istniejącą obecnie lukę między narzędziami do projektowania a symulacjami. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu wspólnych modeli reprezentacyjnych dla symulacji i geometrii. Otwiera to potencjał wyeliminowania czasochłonnych konwersji z procesu projektowania aplikacji przemysłowych. Zespół finansowanego ze środków UE projektu PARADISE ("Parameterization of computational domains for isogeometric analysis") zajął się badaniem problemów utrudniających zastosowanie metod analizy izogeometrycznej do projektowania geometrycznego. Kluczowym obszarem było zbudowanie lokalnie pokrywalnych przestrzeni dla funkcji testowych. Uczestnikom projektu udało się opracować szereg algorytmów i struktur danych umożliwiających wydajne zaimplementowanie. Inne istotne wyniki dotyczą użycia adaptacyjnych funkcji sklejanych w symulacjach izogeometrycznych, charakteryzowania hierarchicznych przestrzeni funkcji sklejanych oraz sformułowania baz o optymalnych właściwościach pod względem stabilności i rzadkości. Prace projektu PARADISE odzwierciedlają interdyscyplinarny charakter badanej tematyki, łącząc zagadnienia teoretyczne i obliczeniowe w ramach nowej wizji łączenia geometrii z analizą. Wypracowane osiągnięcia będą kontynuowane w przyszłości, aby wspomagać rozwój nowych, innowacyjnych i wydajnych procesów projektowania.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania