Skip to main content

MultiEnvironment Air Cushion Oil Spill Fast Response & Post Emergency Remediation System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poduszkowiec do usuwania plam ropy z oceanu

Wycieki ropy naftowej mogą mieć katastrofalne konsekwencje dla wód przybrzeżnych i otwartych wód oceanicznych, a usuwanie ich bywa utrudnione za sprawą statków używanych do docierania na miejsce zdarzenia. Teraz, dzięki unijnemu dofinansowaniu, powstał specjalny poduszkowiec, który umożliwia szybkie prowadzeni akcji ratowniczych.

Zmiana klimatu i środowisko

Pojazd został zbudowany w ramach projektu HOVERSPILL ("Multienvironment air cushion oil spill fast response and post emergency remediation system"). Prace miały na celu rozwiązanie problemu, jakim było dla tradycyjnych pojazdów docieranie na mielizny, plaże, tereny błotniste i w inne trudne miejsca. Zespół badaczy postanowił zbudować statek, który będzie tani i łatwy w utrzymaniu, a także łatwy w przewożeniu i przechowywaniu. Statek miał także być szybki i umożliwiać sortowanie ropy zebranej z wycieków. Naukowcom udało się zrealizować te zamierzenia dzięki zbudowaniu amfibii oraz separatora ropy i wody. Prace konstrukcyjne poprzedzone były dokładnymi badaniami kluczowych aspektów, takich jak intuicyjny system pilotowania, możliwość omijania skał czy wszechstronna platforma do transportowania różnego rodzaju sprzętu. Wszystkie niezbędne komponenty zostały indywidualnie przetestowane, a następnie, po ich zmontowaniu, przeprowadzono badania terenowe prototypu. Opinie członków konsorcjum i operatorów były bardzo pozytywne. Poduszkowiec ma konstrukcję modułową, co umożliwi stosowanie go w różnych sytuacjach i scenariuszach. To innowacyjne rozwiązanie stanowi kamień milowy, jeśli chodzi o usuwanie wycieków ropy naftowej.

Słowa kluczowe

Wyciek ropy, poduszkowiec, amfibia, separator wody i ropy naftowej, system remediacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania