Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Łatwe zasilanie systemów bezpieczeństwa

Zastosowanie w systemach bezpieczeństwa i systemach alarmowych źródeł zasilania nadających się do układania w stosy pozwoliłoby zwiększyć ich niezawodność i wzmocniłoby branżę. Pomoże także poprawić standardy bezpieczeństwa w Europie.

Technologie przemysłowe

Od alarmów przeciwpożarowych po przeciwwłamaniowe, systemy bezpieczeństwa wymagają stosowania skomplikowanego zasilania wykorzystującego zarówno prąd przemienny (AC) z sieci energetycznej, jak i prąd stały (DC) pochodzący z akumulatorów. Konfiguracja AC-DC nie jest optymalna pod względem kosztów i wydajności, co skłania producentów do poszukiwania bardziej niezawodnych rozwiązań. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu SECURITAC ("High reliability, low cost, stackable power supply for security systems") stworzyli koncepcję nowego rodzaju zasilania zwiększającego niezawodność tego rodzaju systemów. Ma on przynieść korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) wytwarzającym i instalującym systemy bezpieczeństwa dzięki zmniejszeniu obciążeń związanych z produkcją, kontrolą, testowaniem, magazynowaniem i konserwacją modeli AC-DC. Aby zrealizować te zamierzenia, badacze pracowali nad stworzeniem unikalnego modułu zasilania nadającego się do układania w stosy i pozwalającego uzyskać moc wyjściową do 260 Watt. Zdefiniowano specyfikacje dla układu zasilania i opracowano technologię konwertowania sieciowego napięcia 230 V na wyjściowe napięcie 26 V lub 13 V. Prace obejmowały także badania, testy, porównanie i integrację sterowników analogowych i cyfrowych w systemach bezpieczeństwa, wraz z opisem zalet i wad każdego z rozwiązań. Poczyniono również postępy w zakresie budowy bardziej zaawansowanej ładowarki akumulatorowej, funkcji sterowania i oprogramowania układowego, a także funkcji wykrywania awarii. Ponadto, opracowano układ elektromechaniczny, który umożliwia łatwe i tanie łączenie nowych modułów SECURITAC w stosy przy pomocy standardowych złączy. Dzięki tym rozwiązaniom i związanym z nimi oszczędnościom kosztów, w wysokości nawet 20%, branża systemów bezpieczeństwa powinna zachować konkurencyjność i utrzymać zakłady produkcyjne w Europie. Partnerzy projektu opracowali zalecenia dotyczące wykorzystania i sprzedaży nowej technologii, pomagając UE w umocnieniu pozycji jednego z głównych graczy na tym rynku. Co nie mniej ważne, ulepszenie systemów ochrony przełoży się na poprawę bezpieczeństwa na całym kontynencie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania