CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Heart and respiration in-car embedded nonintrusive sensors

Article Category

Article available in the following languages:

Na ratunek zmęczonym kierowcom

Zmęczenie kierowcy jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na liczbę ofiar wypadków drogowych. W ramach europejskiej inicjatywy opracowano nowy system czujników na bazie tkanin, które monitorują sygnały biologiczne kierowców i ostrzegają o niebezpieczeństwie.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Wypadki drogowe i ich skutki to poważny problem w Europie. Z perspektywy ekonomicznej tragedie te kosztują Europę od 10 do 24 miliardów euro rocznie. Zmęczenie kierowcy jest przyczyną nawet 35% wypadków drogowych, których skutkiem jest około 7000 zgonów rocznie. W ramach finansowanego przez UE projektu "Heart and respiration in-car embedded nonintrusive sensors" (HARKEN) powstał system monitorowania czujności kierowcy oparty na bioczujnikach wbudowanych w pasy bezpieczeństwa i tkaniny foteli samochodowych. System, którego skuteczność opiera się na nieinwazyjnym kontakcie z ciałem kierowcy za pośrednictwem czujników, dokonuje pomiaru pracy serca i oddechu. Zespół HARKEN rozpoczął od zdefiniowania systemu, w tym przeglądu najlepszych dostępnych obecnie technologii i publikacji tematycznych. Dokonano pomiaru parametrów fizjologicznych i obmyślono algorytmy filtracji hałasu. Następnie zaprojektowano tkaninę wbudowaną w poszycie foteli samochodowych i pasy bezpieczeństwa do pomiaru czynności serca i oddychania. Tkanina ta jest czuła na napór wywoływany przez ciało kierowcy. W ten sposób opracowano poszycie foteli samochodowych i pasy bezpieczeństwa zdolne do wykrywania parametrów fizjologicznych kierowcy. Oba zawierają inteligentne tkaniny. Aby określić optymalne umiejscowienie czujników, przeprowadzono badanie rozmiarów i proporcji kierowców. Stworzono także zespół przetwarzania sygnału, który zbiera sygnały wysyłane przez dwa czujniki i przetwarza je na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów. Na koniec dokonano walidacji tych trzech komponentów systemu w symulatorze jazdy, a także przetestowano na ulicach. Projekt HARKEN udostępnił urządzenia zapewniające bezpieczną i komfortową jazdę, dokonujące jednocześnie pomiaru symptomów senności i zmęczenia. Wyniki powinny pomóc w obniżeniu liczby wypadków samochodowych w niedalekiej przyszłości, przynosząc Europie oszczędności rzędu 2 miliardów euro rocznie.

Słowa kluczowe

Zmęczenie kierowcy, drogowy, czujniki, sygnały biologiczne, bioczujniki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania