Skip to main content

Industrial validation of Nu-Wave new generation of sustainable and efficient textile machinery and development of a strategy to enter the market

Article Category

Article available in the folowing languages:

Technologie ulepszające przemysł włókienniczy

Jeden z projektów finansowanych ze środków UE zademonstrował korzyści, jakie mogłaby przynieść europejskiemu przemysłowi włókienniczemu modernizacja maszyn dziewiarskich.

Technologie przemysłowe

W ramach wcześniejszego finansowanego przez UE projektu badawczego Nu-Wave stworzono prototypowy zestaw modernizacyjny do maszyn dziewiarskich, który spotkał się z dużym zainteresowaniem na targach branżowych. Modernizacja pozwoliła zmniejszyć zużycie energii i koszty eksploatacji. Aby wprowadzić zestaw modernizacyjny na rynek, powstał wspierany ze środków UE projekt MACH-TO (Industrial validation of Nu-Wave new generation of sustainable and efficient textile machinery and development of a strategy to enter the market), obejmujący kilka małych i średnich przedsiębiorstw w branży. Celem projektu była budowa pełnoskalowego zestawu demonstracyjnego, przeprowadzenie testów obciążeniowych i stworzenie modelu biznesowego. Członkowie konsorcjum zaprojektowali i zainstalowali zestaw modernizacyjny dla dwóch różnych maszyn dziewiarskich używanych w zakładach włókienniczych. W ramach projektu MACH-TO wykonano też na tych maszynach rygorystyczne testy obciążeniowe. Dodatkowo przeprowadzono analizy kosztów i ryzyka wprowadzenia zestawu modernizacyjnego na rynek i na podstawie ich wyników stworzono wstępny model biznesowy. Zainstalowanie zestawu modernizacyjnego pozwoli przyspieszyć produkcję o 20%, zmniejszyć zużycie energii o 80% i poszerzyć zakres zastosowań maszyn dziewiarskich. Następnym krokiem partnerów projektu MACH-TO będzie wprowadzenie zestawu modernizacyjnego na rynek w celu wspomożenia europejskiego przemysłu włókienniczego, który obecnie przechodzi trudny okres. Zwiększenie wydajności maszyn dziewiarskich może przyczynić się do zwiększenia produktywności i konkurencyjności branży.

Słowa kluczowe

Tekstylia, maszyna dziewiarska, zestaw modernizacyjny, weryfikacja przemysłowa, maszyny włókiennicze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania