Skip to main content

Modular Multi-use Deep Water Offshore Platform Harnessing and Servicing Mediterranean, Subtropical and Tropical Marine and Maritime Resources

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rola platform morskich w zrównoważonym rozwoju zasobów morskich

Obszary przybrzeżne Europy stają się coraz bardziej zatłoczone, a przestrzeń do rozwijania odnawialnej energii morskiej i innych przyjaznych dla środowiska technologii jest ograniczona. Rozwiązaniem, jakiego wszyscy szukamy, mogą być pływające platformy morskie przeznaczone do obsługi szeregu zrównoważonych, przyjaznych dla środowiska działań.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu TROPOS (Modular multi-use deep water offshore platform harnessing and servicing Mediterranean, subtropical and tropical marine and maritime resources) było opracowanie pływającej platformy wielorakiego zastosowania, przeznaczonej do pracy na głębokich wodach, gdzie konstrukcje stałe nie mają racji bytu. Platforma ta miałaby składać się z jednostki centralnej wyposażonej w moduły o różnym przeznaczeniu, jak np. akwakultura, transport morski, energia odnawialna i rekreacja. Moduły te zapewniałyby dostęp do zasobów morskich oraz gwarantowały ich wykorzystanie w zrównoważony sposób. Projekt TROPOS i jego projekty siostrzane H2OCEAN i MERMAID były częścią interdyscyplinarnej inicjatywy "Ocean jutra", której założeniem było zaproponowanie nowych koncepcji zrównoważonego rozwoju środowiska morskiego. W projekcie TROPOS powstała koncepcja platform wielorakiego zastosowania z możliwością udostępniania terenu i infrastruktury oraz zapewniających redukcję kosztów przy jednoczesnej minimalizacji negatywnych skutków dla środowiska. Partnerzy projektu zidentyfikowali lokalizacje tego typu platform umożliwiające eksploatację morskich źródeł energii odnawialnej, a także odpowiednie pod kątem akwakultury, rekreacji i usług wspomagających transport morski. Konsorcjum opracowało także innowacyjne konstrukcje platform, które umożliwiają im rozmieszczenie w niedalekich odstępach od siebie. Za pomocą specjalnie zaprojektowanego narzędzia wspomagającego zidentyfikowano odpowiednie lokalizacje sprzyjające realizacji różnych koncepcji. Scenariusz o nazwie "Zieleń i błękit", który łączy eksploatację energii wiatrowej z akwakulturą ryb i wodorostów, zlokalizowano na północ od wybrzeży Krety. Scenariusz "Wyspa rozrywki", łączący obiekty wypoczynkowe z eksploatacją energii słonecznej, zlokalizowano u wybrzeży Gran Canaria. "Ośrodek usług zrównoważonych", skupiający się na transporcie i potrzebach związanych z energią, zlokalizowano na obszarze Ławica Dogger na Morzu Północnym. Opracowano ponadto dwa scenariusze z myślą o przyszłości. Pierwszym z nich był scenariusz "Zieleń i błękit" zlokalizowany u wybrzeży Tajwanu, łączący akwakulturę z przekształcaniem energii cieplnej oceanu do celów zaopatrzenia w energię. Drugim zaś "Morski terminal dla kontenerów" u wybrzeży Panamy, przeznaczony do pełnienia funkcji ośrodka energetycznego i transportowego. Konstrukcję trzech oficjalnych scenariuszy przygotowano z największymi szczegółami. Z kolei wszystkie scenariusze oceniono pod względem ich szczególnych wymogów logistycznych, opłacalności ekonomicznej oraz oddziaływań środowiskowych i społeczno-gospodarczych, a następnie w miarę konieczności i możliwości udoskonalono na podstawie rezultatów. Platformy wielorakiego zastosowania opracowane przez konsorcjum TROPOS stanowią obiecujące, fascynujące, innowacyjne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie w zakresie pozyskiwania słonecznej i wiatrowej energii odnawialnej, a także innych zasobów ze środowiska morskiego.

Słowa kluczowe

Platformy morskie, ocean, morski, energia odnawialna, głębokowodny, platform wielorakiego zastosowania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania