Skip to main content

Nano-systems for the conservation of immoveable and moveable polymaterial Cultural Heritage in a changing environment

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe produkty do konserwacji materiałów w historycznych budowlach

Niszczenie historycznych budynków staje się coraz poważniejszym problemem, co oznacza także potrzebę zrównoważonego zarządzania zabytkowymi obiektami. W ramach unijnej inicjatywy opracowano nowe złożone materiały zaprojektowane specjalne do renowacji historycznych materiałów.

Technologie przemysłowe

Słowa kluczowe

Ochrona, renowacja, zabytkowe budynki, materiały historyczne, wielomateriałowe, dziedzictwo kulturowe, materiały nanostrukturalne, alkoholan wapnia, alkoholan glinu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania