Skip to main content

Innovative functional foods based on sweet lupin protein for cardiovascular prevention

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rośliny strączkowe obniżające poziom cholesterolu

Choroby układu krążenia stanowią jedno z poważniejszych wyzwań dzisiejszej medycyny. Europejscy naukowcy, chcąc przyłączyć się do działań profilaktycznych pomagających zapobiegać chorobom z tej grupy, opracowali nowatorską, innowacyjną żywność na bazie łubinu.

Zdrowie

Większość ludzi uznaje ważną rolę odżywczej diety i zdrowego trybu życia w zachowaniu zdrowia. A mimo to choroby układu krążenia i zespół metaboliczny to najczęstsze przyczyny zgonów na całym świecie. W odpowiedzi na te współczesne pandemie, na całym świecie podejmowane są strategie zapobiegawcze w oparciu o znane czynniki ryzyka, takie jak hipercholesterolemia, nadciśnienie i otyłość. Biorąc pod uwagę rolę, jaką nawyki żywieniowe odgrywają w czynnikach ryzyka, władze stawiają na promocję zdrowej diety i specjalnej żywności funkcjonalnej. W rezultacie potrzebne są innowacyjne produkty zawierające składniki bioaktywne, które wykazują wyraźne korzyści zdrowotne. Mając to na uwadze, zespół wspieranego ze środków UE projektu "Innovative functional foods based on sweet lupin protein for cardiovascular prevention" (LUPICARP) skoncentrował uwagę na łubinie, bogatej w białko roślinie strączkowej, której zalety nie są w pełni eksploatowane w żywieniu. Głównym założeniem projektu było porównanie hipolipidemicznego działania białek łubinu w porównaniu z białkami zwierzęcymi w ramach wieloośrodkowego interwencyjnego badania żywieniowego. Na początek uczestniczące w projekcie małe i średnie przedsiębiorstwa wspólnie zaprojektowały i zoptymalizowały szereg prototypowych produktów spożywczych z zawartością białek łubinu. Aby ocenić korzyści zdrowotne tej żywności w profilaktyce chorób układu krążenia, konsorcjum przeprowadziło próbę na dwóch grupach pacjentów. Pierwsza grupa otrzymywała dietę niskotłuszczową zawierającą produkty zarówno roślinne, jak i zwierzęce, podczas gdy w grupie drugiej 30 g białka zwierzęcego w diecie zastąpiono białkiem łubinu. W określonych odstępach czasu pobrano próbki krwi i, jako główny punkt końcowy, oszacowano poziomy cholesterolu. Wyniki wskazują na wyraźny związek zaobserwowanego obniżenia lipoproteiny o niskiej gęstości (LDL) ze spożyciem produktów zawierających łubin, co potwierdziło korzystny wpływ na poziom cholesterolu. Badania molekularne nad mechanizmem tego zjawiska dowiodły, że białka łubinu reguluję ku górze ekspresję receptora LDL, a także wpływają na inne komponenty szlaku biosyntezy cholesterolu. Wysoka zawartość białka w łubinie stanowi konkurencję dla soi w przemyśle spożywczym. W połączeniu ze zdolnością obniżania cholesterolu, produkty LUPICARP powinny szybko zyskać na popularności w rozwijającym się sektorze zdrowej żywności.

Słowa kluczowe

Choroby układu krążenia, łubin, zespół metaboliczny, żywność funkcjonalna, rośliny strączkowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania