Skip to main content
European Commission logo print header

Development of a conductive membrane that generates oxidising surface to prevent biofilm formation and fouling

Article Category

Article available in the following languages:

Samoczyszcząca membrana do filtrów

Membrany filtrujące są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, lecz ich skuteczność zmniejszają błony biologiczne osadzane przez bakterie. Badaczom udało się opracować membranę przewodzącą, która potrafi się sama oczyszczać z błon biologicznych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Osadzanie się błon biologicznych może zmniejszać skuteczność membran nawet o połowę i znacznie zwiększa koszty czyszczenia. Membrany trzeba też często wymieniać z powodu osadów, wzrostu ciśnienia lub uszkodzeń spowodowanych ciągłym czyszczeniem. Finansowany ze środków UE projekt CONDUCTMEM powołano do życia w celu opracowania membrany przewodzącej, która niszczy błony biologiczne poprzez wytwarzanie na swej powierzchni związków chemicznych o właściwościach utleniających. Prace projektu rozpoczęto od opracowania 10 różnych membran przewodzących różniących się wielkością porów, przewodnictwem i natężeniem przepływu. Następnie poddano je testom skuteczności usuwania błon biologicznych. Najlepszą membranę zainstalowano w prototypowym układzie filtracyjnym i w warunkach laboratoryjnych potwierdzono skuteczne niszczenie błon biologicznych podczas krótkotrwałego filtrowania. Zbudowano prototyp o skali demonstracyjnej ze zautomatyzowanym systemem sterującym, który został następnie zainstalowany w warunkach przemysłowych w obiekcie filtrującym wody ściekowe. Po dostosowaniu parametrów pracy do warunków operacyjnych stwierdzono, że prototyp skutecznie niszczy błony biologiczne podczas pracy ciągłej. Upowszechnienie rozwiązania CONDUCTMEM pozwoli redukować koszty operacyjne i pomoże przedsiębiorstwom w spełnianiu coraz bardziej rygorystycznych przepisów unijnych dotyczących zużycia wody.

Słowa kluczowe

Błona biologiczna, osady, membrana przewodząca, wody ściekowe, filtrowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania