Skip to main content

Development of a high grip designing tool

Article Category

Article available in the folowing languages:

Skuteczna walka z urazami w miejscu pracy

Do ponad 40% wypadków w miejscu pracy dochodzi w wyniku poślizgnięcia się. W ramach realizowanego w ostatnim czasie projektu opracowano narzędzia dla producentów obuwia i pokryć podłogowych, które pomogą nadać tym powierzchniom właściwości antypoślizgowe.

Technologie przemysłowe

Producenci obuwia często polegali na intuicji i dotychczasowych doświadczeniach przy projektowaniu podeszew dla swoich butów. Takie podejście skutkowało dużą liczbą wypadków w wyniku poślizgnięć, a także przyczyniało się do podniesienia kosztów i wydłużenia czasu procesu projektowania. Finansowany ze środków UE projekt ULTRAGRIP ("Development of a high grip designing tool") miał na celu opracowanie gamy narzędzi komputerowych i wytycznych dla producentów obuwia i pokryć podłogowych, umożliwiających projektowanie lepszych powierzchni butów i podłóg. Uczestnicy projektu opracowali też szereg narzędzi technologicznych. Przygotowano dwa dokumenty zawierające zalecenia i wymagania umożliwiające poprawę właściwości antypoślizgowych w różnych warunkach. Ich zadaniem jest usprawnienie aktualnego prawodawstwa w tej dziedzinie. Opracowano także symulator zużycia i niszczenia umożliwiający badanie trwałości rozwiązań antypoślizgowych. Innym narzędziem technologicznym był aparat do szybkiego robienia zdjęć oraz odpowiednie oprogramowanie. Umożliwia ono bardzo szczegółowe badanie interakcji między podeszwą, podłogą i różnymi śliskimi substancjami. Ponadto opracowano i przetestowano kilka narzędzi projektowych. Znajduje się wśród nich oprogramowanie do przewidywania poślizgnięć oraz narzędzie do korelacji metod testowania poślizgów stosowanych w dwóch przedmiotowych branżach. Projekt ULTRAGRIP przyczyni się do podniesienia konkurencyjności dwóch sektorów produkcyjnych dzięki usprawnieniu i udoskonaleniu procesu projektowania. W perspektywie długoterminowej pomoże on poprawić bezpieczeństwo miejsc pracy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania