Skip to main content

A General Toolkit for “GPUtilisation” in SME Applications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Równolegle obliczenia optymalizują prace komputerów stacjonarnych

Aby tworzyć nowe produkty, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) często potrzebują drogiego sprzętu komputerowego. Alternatywą może być połączenie istniejących komputerów w równoległe procesory, które pozwolą zwiększyć moce obliczeniowe przy niskich nakładach finansowych.

Technologie przemysłowe

Obliczenia równoległe oznaczają podzielenie zadań pomiędzy co najmniej dwa procesory. Można w ten sposób uzyskać dużo większą moc obliczeniową w porównaniu z komputerami posiadającymi jeden procesor. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "A general toolkit for GPUtilisation in SME applications" (GPSME) wprowadzili koncepcje obliczeń równoległych do komputerów biurowych. We współczesnych komputerach zwykle znajduje się drugi procesor w postaci karty graficznej (GPU), którego potencjał nie jest w pełni wykorzystywany. Osiem podmiotów realizujących omawiany projekt postawiło sobie za cel połączenie GPU z procesorem głównym. Projekt GPSME był realizowany przez dwa lata, do września 2013 r. W ramach GPSME opracowano i przetestowano narzędzia umożliwiające przekształcanie istniejących aplikacji w taki sposób, aby korzystały z obu procesorów. Oprogramowanie powstałe w ramach projektu automatycznie rozpoznaje fragmenty kodu nadające się do konwersji i przeprowadza ją w efektywny sposób. W projekcie GPSME udoskonalono konwencjonalne metody automatycznej konwersji równoległej. W efekcie uzyskano większą moc obliczeniową przy minimalnych kosztach. Aktualnie jest to jedyny system, który w ten sposób pomaga MŚP w zachowaniu konkurencyjności. Dzięki projektowi GPSME, europejskiej MŚP zyskają zasoby, które pomogą im w tworzeniu nowych produktów. Oznacza to większe szanse i lepszą konkurencyjność europejskiego biznesu.

Słowa kluczowe

Wydajność komputera, MŚP, procesor równoległy, karta graficzna, kod aplikacji

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania