Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Pierwsza konferencja nt. czystych technologii energetycznych (JCCET 2015 1st)

W dniach 19-20 marca 2015 r. we Florencji, Włochy, odbędzie się „Pierwsza konferencja nt. czystych technologii energetycznych” (JCCET 2015 1st – First Journal Conference on Clean Energy Technologies).

19 Marca 2015 - 20 Marca 2015
Florence, Włochy

Celem konferencji jest zaprezentowanie nowatorskich i najważniejszych postępów w czystych technologiach energetycznych oraz ułatwienie kontaktów między badaczami a praktykami z różnych obszarów naukowych, których łączy wspólne dążenie do doskonalenia technik powiązanych z czystymi technologiami energetycznymi.

Opłata rejestracyjna wynosi od około 250 EUR do około 420 EUR.

Więcej informacji:
http://www.jocet.org/jccet/1st/