Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Nauka dla środowiska 2015

Nauka dla środowiska 2015 (Science for the Environment 2015) odbędzie się w dniach 1-2 października w Aarhus, Dania.

1 Października 2015 - 2 Października 2015
Aarhus, Dania

Nauka dla środowiska 2015 to trzecia międzynarodowa konferencja na temat monitoringu i oceny środowiska. We współpracy z Partnerstwem na rzecz Badań Środowiskowych w Europie (PEER), Uniwersytet Aarhus zaprasza naukowców do udziału w konferencji i dyskusji nad przyszłymi wyzwaniami i możliwościami w zakresie monitoringu i oceny środowiska. Wybrane, główne zagadnienia: Jak najlepiej rozwijać monitoring środowiska, aby korzystać z nowych i inteligentnych technologii na rzecz udoskonalonego i opłacalnego monitoringu? W jaki sposób przeprowadzamy ocenę i dokumentujemy wartość danych i wiedzy na temat ekosystemów środowiskowych?

Opłata za wczesną rejestrację (do 1 lipca) wynosi 336 EUR.

Więcej informacji:
http://dce-conference.au.dk/