Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. postępów w badaniach naukowych związanych z biznesem (ABSRC)

Konferencja nt. postępów w badaniach naukowych związanych z biznesem (Advances in Business-Related Scientific Research Conference, ABSRC) odbędzie się w dniach 9-11 grudnia w Mediolanie, Włochy.

9 Grudnia 2015 - 11 Grudnia 2015
Milan, Włochy

ABSRC to międzynarodowy zjazd badaczy i edukatorów specjalizujących się w biznesie i naukach związanych z biznesem. Obok wygłaszanych referatów naukowych, nacisk w czasie konferencji zostanie położony na różnego typu najlepsze praktyki i rozwiązania, które mają istotne znaczenie dla strategii i działań związanych z biznesem na szczeblu indywidualnym, organizacyjnym, grupowym, sieciowym, lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Termin składania referatów upływa 7 września. Opłata za udział w konferencji, wymagana do 30 października, wynosi 390 EUR dla autorów i prelegentów oraz 290 EUR dla studentów.

Więcej informacji:
http://www.absrc.org/conference-program-milan-2015-.html