Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. makrotrendów w technologii i inżynierii

Konferencja nt. makrotrendów w technologii i inżynierii (MacroTrend Conference on Technology and Engineering) odbędzie się w dniach 21-22 grudnia w Paryżu, Francja.

21 Grudnia 2015 - 22 Grudnia 2015
Paris, Francja

Organizatorzy konferencji zapraszają badaczy i praktyków do przedkładania oryginalnych artykułów poświęconych szerszym trendom w badaniach akademickich i stosowanych oraz w praktycznych pracach rozwojowych powiązanych ze wszystkimi obszarami technologii i innowacji. Konferencja obejmie między innymi następujące obszary: produkcja, leśnictwo, sztuczna inteligencja, technika komputerowa, inżynieria, biotechnologia, sieciowanie, nanotechnologia, robotyka, aplikacje komputerowe, Internet, technologia kosmiczna, projektowanie, przetwarzanie obrazów, technologia informacyjna, wojskowość, inteligentne materiały oraz inne obszary technologii i innowacji. Jej zakres rozciąga się również na multidyscyplinarne pojmowanie technologii i innowacji w powiązaniu z dziedzinami takimi jak finanse i inwestycje, ekonomia, demografia, kultura i inne.

Normalna opłata rejestracyjna, płatna do 4 listopada, wynosi około 450 EUR.

Więcej informacji:
http://macrojournals.com/paris/technology_and_innovation