Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Trzecia konferencja nt. biotechnologii i uprawy zbóż (CBB3)

Trzecia konferencja nt. biotechnologii i uprawy zbóż (Third Conference of Cereal Biotechnology and Breeding, CBB3) odbędzie się w dniach 2-4 listopada w Berlinie, Niemcy.

2 Listopada 2015 - 4 Listopada 2015
Berlin, Niemcy

Serie konferencji CBB służą naukowcom za platformę do prezentowania najnowszych wyników oraz stwarzają możliwość udziału w pogłębionych prezentacjach poświęconych jednej z najważniejszych dziedzin nauki o zbożach. Tematy przewodnie CBB3 to: genomika zbóż, genetyka klasyczna i molekularna zbóż, stres biotyczny i abiotyczny, fizjologia zbóż, jakość i zastosowanie oraz metody uprawy zbóż.

Termin zgłaszania abstraktów prezentacji ustnych upływa 21 lipca, a abstraktów plakatów 14 września. Opłata rejestracyjna płatna do 30 października wynosi 350 EUR dla naukowców poniżej 30 roku życia i 520 EUR dla wszystkich pozostałych.

Więcej informacji:
http://www.cbbconferences.com/