Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

PERSEUS: końcowa konferencja naukowa i zamykające spotkanie interesariuszy

Końcowa konferencja naukowa PERSEUS (Final PERSEUS Scientific Conference) odbędzie się w dniach 7-9 grudnia, a zamykające spotkanie interesariuszy PERSEUS zaplanowano na dzień 10 grudnia w Brukseli, Belgia.

7 Grudnia 2015 - 10 Grudnia 2015
Brussels, Belgia

PERSEUS (Policy-oriented marine Environmental Research for the Southern European Seas (SES)) to projekt badawczy oceniający podwójny wpływ działalności człowieka i presji środowiska naturalnego na Morze Śródziemne i Morze Czarne. Końcowa konferencja naukowa projektu odbędzie się we Flamandzkiej Akademii Nauk, KVAB. Po niej odbędzie się w Parlamencie Europejskim zamykające spotkanie interesariuszy PERSEUS, które położy nacisk na ukierunkowane strategicznie badania morskie w dziedzinie SES, w tym wnioski praktyczne i doświadczenia oraz plany na przyszłość.

Więcej informacji:
http://www.perseus-net.eu/site/content.php?locale=1&locale_j=en&artid=2881