Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca LEAF

Konferencja zamykająca LEAF (LEAF Final Conference) odbędzie się dnia 29 września w Gothenburgu, Szwecja.

29 Września 2015 - 29 Września 2015
Gothenburg, Szwecja

W czasie konferencji zaprezentowana zostanie koncepcja farby przeciwporostowej LEAF na potrzeby transportu wodnego, opracowana i zademonstrowana w pełnej skali w toku prac nad projektem dofinansowanym ze środków 7PR. Około 60 statków na całym świecie testuje ostateczny prototyp farby LEAF.Po konferencji zamykającej odbędzie się wydarzenie pt. „Dzień Europejskiego Towarzystwa na rzecz Biotechnologii Morskiej (ESMB)”, w czasie którego nacisk położony zostanie na zwalczanie biofilmów. Udział w obydwu wydarzeniach jest bezpłatny. Zaproszenie kierowane jest w szczególności do użytkowników końcowych, interesariuszy, naukowców i doktorantów. Termin rejestracji upływa 12 września.Więcej informacji:http://leaf-antifouling.eu/register-to-leaf-final-conference/