Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca 2BFUNTEX

Konferencja zamykająca 2BFUNTEX (2BFUNTEX Final Conference) nt. transferu technologii w zakresie funkcjonalnych innowacji tekstylnych odbędzie się 14 listopada w Mediolanie, Włochy.

14 Listopada 2015 - 14 Listopada 2015
Milan, Włochy

2BFUNTEX to działanie koordynacyjne 7PR ukierunkowane na niewykorzystany potencjał funkcjonalnych struktur tkanin i materiałów powiązanych z tkaninami. W czasie konferencji zamykającej 2BFUNTEX zaprezentowane zostaną udane przypadki efektywnego transferu technologii funkcjonalnych tkanin między sektorem nauki a przemysłem. Szczególny nacisk zostanie położony na: tkaniny przeciwbakteryjne; tkaniny inteligentne; nanotechnologie; środki zmniejszające palność; biotechnologię; elektroprzędzenie; plazmę; tkaniny zrównoważone i inne funkcjonalne tkaniny do zastosowań technicznych. Zwycięzcy otwartego konkursu technologii 2BFUNTEX (trwającego do 30 września) będą mieć możliwość zaprezentowania się w czasie konferencji.

Konferencja odbędzie się w czasie ITMA 2015. Rejestracja jest bezpłatna, ale uczestnicy konferencji muszą mieć ważną przepustkę ITMA 2015, aby dostać się do miejsca, gdzie odbędzie się konferencja.

Więcej informacji:
Witryna konferencji zamykającej projekt 2BFUNTEX