Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Druga Szkoła Zrównoważonej Nanotechnologii

Druga Szkoła Zrównoważonej Nanotechnologii (Second Sustainable Nanotechnology School – a SUN, MODENA COST and ECONANOSORB training school) obędzie się w dniach 24-29 stycznia 2016 r. w Wenecji, Włochy.

24 Stycznia 2016 - 29 Stycznia 2016
Venice, Włochy

Dofinansowany z budżetu 7PR projekt SUN (Sustainable Nanotechnologies), jeden ze sponsorów wydarzenia, jest pierwszym poświęconym całemu cyklowi życia nanotechnologii, aby umożliwić holistyczną ewaluację nanobezpieczeństwa. W ramach projektu dorobek naukowy ponad 30 przedsięwzięć europejskich, krajowych i międzynarodowych programów badawczych oraz współpracy transatlantyckiej zostanie wbudowany w łatwo dostępne dla przedsiębiorców, organów regulacyjnych i innych zainteresowanych stron narzędzia i ujęty w formie wytycznych dotyczących zrównoważonej produkcji.

Szkoła Zrównoważonej Nanotechnologii oferuje praktyczne podejście do poznawania oddziaływania wyprodukowanych nanomateriałów na środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo, aby propagować ich zrównoważone zastosowania. Celem szkoły jest transfer najnowszego stanu wiedzy kluczowych ekspertów w zakresie stosownych tematów na rzecz kolejnego pokolenia profesjonalistów z zakresu nanośrodowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Wydarzenie jest w szczególności kierowane do pracowników instytucji badawczych i akademickich oraz tych pracujących w przemyśle, agencjach rządowych i na oddziałach szpitalnych.

Więcej informacji:
Strona Drugiej Szkoły Zrównoważonej Nanotechnologii