Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Warsztaty BACCHUS nt. oświadczeń zdrowotnych

Warsztaty BACCHUS nt. oświadczeń zdrowotnych (BACCHUS Health Claims Workshop) odbędą się w ramach EuroFIR Food Forum 2016, w dniach 4-8 kwietnia 2016 r. w Brukseli, Belgia.

4 Kwietnia 2016 - 8 Kwietnia 2016
Brussels, Belgia

Wydarzenie EuroFIR Food Forum 2016 poświęcone będzie przepisom w zakresie oświadczeń zdrowotnych i etykietowania obowiązującym w Unii Europejskiej. Partnerzy projektu BACCHUS zorganizują w ramach forum dwudniowe warsztaty szkoleniowe. Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie narzędzi i zasobów, które ułatwią generowanie rzetelnych i nadających się do wykorzystania dowodów naukowych w celu wsparcia oświadczeń o związku przyczynowo-skutkowym między spożyciem bioaktywnych peptydów i polifenoli, a korzystnymi skutkami fizjologicznymi, przekładającymi się na kondycję układu krążenia człowieka.

Warsztaty szkoleniowe BACCHUS położą nacisk na dokumentację oświadczeń zdrowotnych Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), aby pomóc uczestnikom lepiej zrozumieć proces decyzyjny EFSA i składać mające szansę powodzenia propozycje oświadczeń zdrowotnych dotyczących żywności.

Więcej informacji:
Witryna EuroFIR Food Forum