Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Publiczna konferencja zamykająca projekt FLAGSHIP

Publiczna konferencja zamykająca projekt FLAGSHIP (FLAGSHIP Final Public Conference) odbędzie się dnia 16 grudnia 2015 r. w Centrum Studiów nad Polityką Europejską w Brukseli, Belgia.

16 Grudnia 2015 - 16 Grudnia 2015
Brussels, Belgia

Konferencja pt. „Thinking ahead sustainably: Policies, Scenarios and Models to address Grand Societal Challenges” ma zgromadzić szerokie grono delegatów. Na konferencji zamykającej projekt spotkają się naukowcy, badacze, przedstawiciele Komisji Europejskiej, decydenci i zainteresowane strony reprezentujące społeczeństwo obywatelskie.

Konferencja poświęcona będzie przeglądowi celów, wniosków i osiągnięć projektu FLAGSHIP. Inne sesje przewidziane w programie: spostrzeżenia świata literatury i sztuk wizualnych na temat przyszłości; generowanie wzrostu poprzez łagodzenie zmiany klimatu i gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz globalny ład i zróżnicowanie terytorialne.

Powiązane artykuły