Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Biomedycyna w centrum zainteresowania warsztatów GRAPHENE Flagship

Warsztaty GRAPHENE Connect – Technologie Biomedyczne (GRAPHENE Connect – Biomedicine Technologies) odbędą się w dniach 23-24 lutego 2016 r. w Grenoble, Francja.

23 Lutego 2016 - 24 Lutego 2016
Grenoble, Francja

Wydarzenie poświęcone będzie analizie wschodzącego rynku technologii medycznych na bazie grafenu. Na pierwszy dzień zaplanowano zastosowania bioczujników, a na drugi zagadnienia związane z implantami.

Do wygłoszenia odczytów w czasie warsztatów zaproszonych zostało sześciu prelegentów reprezentujących wiodące na świecie podmioty branżowe z zamiarem zacieśnienia współpracy w całym łańcuchu wartości – od naukowców przez producentów komponentów i systemów po użytkowników końcowych. Uczestnicy zachęcani będą do udziału w dyskusjach grupowych oraz zaplanowanej sesji nawiązywania kontaktów, dostosowanej do ich potrzeb i zainteresowań.

Celem projektu GRAPHENE Flagship jest kultywowanie zastosowania grafenu i materiałów pokrewnych w sektorze ICT i innych obszarach przemysłowych.

Więcej informacji:
Strona warsztatów Graphene Connect