Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Spotkanie konsorcjum Third Sector Impact (TSI)

Partnerzy projektu TSI spotkają się 6 kwietnia 2016 r. w Rzymie, Włochy, aby omówić zagadnienia związane z wolontariatem i sektorem non-profit.

6 Kwietnia 2016 - 6 Kwietnia 2016
Rome, Włochy

Uczestnicy przeanalizują sprawozdanie porównawcze na temat barier w trzecim sektorze. Ponadto zastanowią się, w jaki sposób mogą kontynuować współpracę z właściwymi interesariuszami i decydentami w Europie, wykorzystując wyniki badań do wzmocnienia sektora.

Nadrzędnym celem TSI jest budowanie wiedzy, która będzie dalej zwiększać wkład organizacji non-profit i wolontariatu w społeczny i gospodarczy rozwój Europy.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia TSI