Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

3. konferencja interesariuszy UE-Partnerstwo Wschodnie

3. konferencja interesariuszy projektu INCONET EAP odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2016 r. w Budapeszcie, Węgry.

19 Kwietnia 2016 - 20 Kwietnia 2016
Budapest, Węgry
Tematem konferencji będzie zdrowie, na którym ogniskuje się współpraca UE-Partnerstwo Wschodnie w nauce, technologii i innowacjach. INCONET EAP wspomaga postępy w dialogu politycznym państw UE z krajami Partnerstwa Wschodniego w obszarach wzajemnego zainteresowania obydwu regionów, a mianowicie zmiana klimatu, energetyka i zdrowie.

Konferencja stanowi uzupełnienie dwóch głównych wydarzeń poświęconych zdrowiu, które odbyły się w kwietniu w Budapeszcie: w dniach 21-24 kwietnia odbyła się 31. międzynarodowa konferencja nt. choroby Alzheimera – ADI 2016; a w dniach 22-23 kwietnia miało miejsce wydarzenie pt. ONCO Update Europe.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia INCONET EAP