Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Zaproszenie na wydarzenie zamykające projekt TRANSITION

Wydarzenie zamykające projekt TRANSITION odbędzie się 5 lutego 2016 r. w L’Atelier de Tanneurs w Brukseli, Belgia.

5 Lutego 2016 - 5 Lutego 2016
Brussels, Belgia

Przedmiotem wydarzenia będzie dorobek 30 miesięcy prac powiązanych z 300 innowacjami społecznymi w Europie. Prócz partnerów projektu, spodziewany jest udział menedżerów inkubatorów, naukowców, innowatorów społecznych, inwestorów i decydentów. Wydarzenie posłuży im do wspólnej oceny warunków, zasobów, strategii i zmian kulturowych, które są niezbędne dla rozkwitu innowacji społecznych ponad granicami regionalnymi i krajowymi.

Partnerzy TRANSITION budują sieć inkubatorów, aby pobudzić rozwój innowacji społecznych w Europie.

Więcej informacji:
Strona wydarzenia zamykającego projekt TRANSITION