Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Forum użytkowników EUDAT 2016

EUDAT zaprasza przedstawicieli infrastruktur badawczych i społeczności, naukowców z poszczególnych domen, menedżerów społeczności i menedżerów danych do udziału w forum użytkowników (EUDAT User Forum) i sesji szkoleniowej w Rzymie, w dniach 3-5 lutego 2016 r.

3 Lutego 2016 - 5 Lutego 2016
Rome, Włochy

Orientacja na usługi od zawsze stanowi rdzeń strategii EUDAT, a wydarzenie koncentruje się na użytkownikach z rozmaitych dyscyplin, którym potrzebne jest zarządzanie danymi naukowymi. Przedmiotem dyskusji będą nowe usługi i narzędzia w zakresie analityki dużych zbiorów danych i/lub sieci semantycznej w kontekście dziedzin badawczych, z naciskiem na wymogi specyficzne dla danej dyscypliny oraz interdyscyplinarne.

Uczestnicy mogą liczyć na zapoznanie się z wyzwaniami właściwymi dla poszczególnych dyscyplin, od nauk biomedycznych i biologicznych przez nauki o Ziemi po sektor energetyczny i środowiskowy, nauki fizyczne i inżynierię oraz nauki społeczne i humanistyczne. Ponadto będą mogli wnieść wkład w dyskusję nad wymaganiami i zapoznać się z rozwiązaniami praktycznymi, jakie może zapewnić EUDAT.

EUDAT zorganizuje także 5 stycznia sesję szkoleniową, dzięki której użytkownicy będą mogli zapoznać się szczegółowo z infrastrukturą danych EUDAT opartą na współpracy (CDI), serwisami i rozwiązaniami w zakresie danych naukowych oraz możliwościami szkoleń praktycznych.

Więcej informacji:
witryna forum użytkowników EUDAT