Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja ENTITLE pt. „Niezdyscyplinowane środowiska”

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu ENTITLE organizują w Sztokholmie, Szwecja, w dniach 20-23 marca 2016 r. międzynarodową konferencję pt. „Niezdyscyplinowane środowiska”.

20 Marca 2016 - 23 Marca 2016
Stockholm, Szwecja

Międzynarodowe wydarzenie organizowane przez ENTITLE (Europejską Sieć Ekologii Politycznej) we współpracy z Ośrodkiem Studiów Społecznych przy Uniwersytecie w Coimbrze poświęcone będzie omówieniu możliwości rozwoju jednodyscyplinarnej ekologii politycznej.

Na konferencję złożą się trzy sesje plenarne, w czasie których odbędą się dyskusje między dwoma prelegentami wywodzącymi się z różnych środowisk geograficznych i dyscyplinarnych: „Decolonial political ecology”; „post-capitalist ecologies” oraz „enclosures vs. communing”.

Prócz trzech sesji plenarnych, przewidziano wiele równoległych sesji panelowych oraz prezentacje nieakademickie.

Więcej informacji:
strona międzynarodowej konferencji ENTITLE