Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja INT2016

W dniach 22-24 czerwca 2016 r., w Amsterdamie, Holandia, odbędzie się konferencja INT2016, organizowana w ramach holenderskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej i dofinansowana ze środków programu „Horyzont 2020”.

22 Czerwca 2016 - 24 Czerwca 2016
Amsterdam, Niderlandy

Na konferencji Technologie Przemysłowe 2016 spotkają się naukowcy, przedsiębiorcy, szkoleniowcy, finansiści i politycy z całej Europy, zajmujący się produkcją przemysłową, przemysłem przetwórczym i technologią. Rozmawiać będą o priorytetach w umacnianiu europejskiego ekosystemu innowacji przemysłowych.

Ogólnym celem konferencji, organizowanej przez holenderskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych, jest wspólne wypracowanie europejskiego planu na rzecz nowej rewolucji przemysłowej, przegląd unijnej polityki badań naukowych oraz umocnienie konkurencyjności europejskiego przemysłu.

Więcej informacji:
strona wydarzenia