Skip to main content
European Commission logo print header

Event category

Wydarzenie

Article available in the following languages:

Projekt SUN na konferencji Nanotech France 2016

Przedstawiciel finansowanego ze środków UE projektu SUN będzie prelegentem na konferencji Nanotech France 2016, która odbędzie się w dniach 1-3 czerwca w Paryżu, Francja.

1 Czerwca 2016 - 3 Czerwca 2016
Paris, Francja
Konferencja Nanotech France 2016 zgromadzi czołowych naukowców, badaczy, inżynierów, praktyków, technologów i decydentów z dziedziny nanotechnologii w celu wymiany informacji na temat najnowszych osiągnięć badawczych i innowacji.

Uczestnicy z głównych, międzynarodowych laboratoriów akademickich, państwowych i prywatnych z różnych dyscyplin biorą udział w konferencji Nanotech France 2016, aby rozeznać się w nowych trendach technologicznych, narzędziach rozwojowych, możliwościach produktowych, współpracy B+R i partnerach na potrzeby komercjalizacji.

Projekt SUN (Sustainable Nanotechnologies) jest pierwszym finansowanym ze środków UE przedsięwzięciem poświęconym pełnemu cyklowi życia nanotechnologii, które ma zapewnić holistyczną ocenę nanobezpieczeństwa I wbudować wyniki w narzędzia oraz wytyczne w zakresie zrównoważonej produkcji, łatwo dostępne dla przedsiębiorców, organów regulacyjnych I innych interesariuszy.

Więcej informacji:
witryna Nanotech France 2016