Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Doroczne warsztaty RADIANCE 2016

Partnerzy finansowanych ze środków UE projektów CECRIS i DEVASSES współorganizują doroczne warsztaty RADIANCE, które odbędą się dnia 28 czerwca w Tuluzie, Francja, przy okazji 46. dorocznej międzynarodowej konferencji IEEE/IFIP nt. niezawodnych systemów i sieci (DSN).

28 Czerwca 2016 - 28 Czerwca 2016
Toulouse, Francja

Celem warsztatów RADIANCE, organizowanych przez partnerów projektów CECRIS i DEVASSES – dofinansowanych z budżetu 7PR – jest dyskusja nad nowoczesnymi podejściami do oceny niezawodności systemów złożonych oraz promowanie stosowania tychże w rzeczywistych systemach poprzez naukowe badania akademickie i przemysłowe. Ambicją organizatorów warsztatów RADIANCE jest propagowanie i wspomaganie dyskusji o nowych pomysłach, tworząc forum, na którym naukowcy mogą dzielić się napotykanymi problemami i innowacyjnymi rozwiązaniami w ocenie systemów złożonych.

Omawiane będą między innymi następujące tematy:

- Ocena systemów zintegrowanych, w tym oprogramowania OTS.
- Programowanie zwinne w systemach krytycznych: problemy i podejścia w zakresie oceniania.
- Wymogi języka naturalnego w programowaniu.
- Ocena oprogramowania w kontekście rosnącej złożoności systemów.
- Certyfikacja systemów złożonych i zintegrowanych.
- Systemy dynamiczne i ewoluujące: nowe potrzeby pod względem weryfikacji, walidacji i certyfikacji.
- Automatyczna weryfikacja i walidacja systemów krytycznych.
- Podejścia oparte na modelach w ocenie niezawodnych i bezpiecznych systemów.
- Eksperymentalna ocena niezawodności i bezpieczeństwa.
- Niezawodne i bezpieczne usługi.
- Problemy otwarte, doświadczenia praktyczne i rzeczywiste studia przypadku.

Międzynarodowa konferencja IEEE/IFIP nt. niezawodnych systemów i sieci (DSN) to najbardziej prestiżowe forum do prezentowania wyników zaawansowanych i innowacyjnych badań, rozwiązań problemów, praktyk oraz wniosków nt. nowych wyzwań w obszarze niezawodnego programowania i bezpieczeństwa. W spektrum zainteresowania DSN mieści się cała gama systemów IT i aplikacji, które muszą spełniać rygorystyczne wymagania w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa.

Więcej informacji:
strona internetowa warsztatów RADIANCE
witryna konferencji DSN