Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca i warsztaty EUCELLEX

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu EUCELLEX organizują w dniach 22-23 września 2016 r. konferencję zamykającą w Paryżu, Francja.

22 Września 2016 - 23 Września 2016
Paris, Francja

Międzynarodowa konferencja zamykająca EUCELLEX pt. „Engaging stakeholders for responsible Stem Cells research” obejmie szeroki wachlarz zagadnień. Celem konferencji jest stworzenie grupy zadaniowej mającej poprawić współpracę kluczowych interesariuszy zaangażowanych w rozwiązywanie problemów, jakie stwarza stosowanie komórek macierzystych.

Dwudniowe wydarzenie składa się z dwóch części. Konsorcjum EUCELLEX zaprezentuje 22 września wyniki analizy obowiązujących przepisów na szczeblu europejskim i krajowym w zakresie praktyk, które mają się rozwinąć w niedalekiej przyszłości i przedstawi najważniejsze zalecenia dla Komisji Europejskiej. Natomiast na 23 września zaplanowano wspólne warsztaty z EAHL (European Association of Health Law) pt. „Stem cells banking, legal conditions and governance issues”.

Więcej informacji:
witryna wydarzenia