Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja nt. re-industrializacji UE 2016

Duża, finansowana z programu „Horyzont 2020”, konferencja poświęcona re-industrializacji UE odbędzie się w dniach 26-28 października 2016 r. w Bratysławie, Słowacja, pod auspicjami słowackiej prezydencji w Radzie UE.

26 Października 2016 - 28 Października 2016
Bratislava, Słowacja

Doskonała baza naukowa, badania i innowacje mają zasadnicze znaczenie dla zrównoważonego rozwoju europejskiej gospodarki. Z tego właśnie względu setki przedstawicieli europejskich i międzynarodowych społeczności badawczo-innowacyjnych oraz sektora biznesowego spotkają się, aby omówić ten temat w czasie prestiżowego wydarzenia poświęconego nanotechnologii, zaawansowanym materiałom, wytwarzaniu i technologiom produkcyjnym, biotechnologii – międzynarodowej konferencji REinEU2016.

Wydarzenie zgromadzi około 1 000 uczestników, co czyni je jedną z największych imprez w czasie słowackiej prezydencji w Radzie w drugiej połowie 2016 r.

Zaplanowano dyskusje plenarne i panelowe z udziałem międzynarodowych prelegentów, równoległe sesje tematyczne, warsztaty i seminaria, poszukiwanie partnerów dla MŚP i instytucji badawczych oraz wystawy innowacyjnych przedsiębiorstw, udanych projektów badawczo-innowacyjnych i doskonałych instytucji badawczych.

Więcej informacji:
witryna konferencji