Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Konferencja zamykająca projekt TSI

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu TSI organizują 9 listopada 2016 r. konferencję zamykającą w siedzibie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) w Brukseli, Belgia.

9 Listopada 2016 - 9 Listopada 2016
Brussels, Belgia

W czasie konferencji zamykającej, partnerzy projektu TSI (Third Sector Impact) zaprezentują swoje osiągnięcia i zalecenia strategiczne będące owocem trzech lat badań i intensywnej współpracy z interesariuszami.

W ramach projektu podjęto również starania, aby rozwiązać wiele z problemów, z jakimi boryka się obecnie trzeci sektor w Europie, a obejmują one brak funduszy, nieodpowiednie ramy, brak zaufania publicznego i zmiany w sposobie wykorzystywania czasu przez obywateli.

Spodziewany jest udział wielu krajowych i unijnych decydentów i przedstawicieli trzeciego sektora, którzy będą uczestniczyć w rozmaitych sesjach i debatach w czasie konferencji.

Więcej informacji:
strona wydarzenia