Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

Międzynarodowa konferencja nt. autobusów bezemisyjnych i warsztaty nt. autobusów na ogniwa paliwowe

Finansowany ze środków UE projekt CHIC jest jednym z głównych sponsorów „Międzynarodowej konferencji nt. autobusów bezemisyjnych i warsztatów nt. autobusów na ogniwa paliwowe” (International Zero Emission Bus Conference and Fuel Cell Bus Workshop), które odbędą się w dniach od 30 listopada do 1 grudnia 2016 r. w Londynie, Zjednoczone Królestwo.

30 Listopada 2016 - 1 Grudnia 2016
Londyn, Zjednoczone Królestwo

Dwudniowa konferencja, wspierana przez burmistrza Londynu, poświęcona będzie dyskusji nad rozmaitymi zagadnieniami dotyczącymi sposobu, w jaki technologia bezemisyjnych autobusów może zapewnić czystsze i bardziej zrównoważone środowisko miejskie. Wśród poruszonych tematów znajdą się następujące:

- Stan prac nad autobusami zasilanymi akumulatorami elektrycznymi i ogniwami paliwowymi
- Polityka i programy wspomagające te technologie
- Doświadczenia i wnioski wyciągnięte na podstawie aktualnie eksploatowanych autobusów bezemisyjnych
- Strategie wypracowywane techniką burzy mózgów mające zachęcać do przyjmowania nowych rozwiązań

Sześcioletni projekt CHIC, nad którym prace rozpoczęły się w 2010 r., ma przygotować czyste technologie autobusów wodorowych do wprowadzenia na rynek, co zapewni Europie znaczące korzyści środowiskowe i ekonomiczne.

Więcej informacji:
strona wydarzenia