Skip to main content

Event Category

Wydarzenie

Article available in the folowing languages:

SET Plan 2016 - Central European Energy Conference X

Konferencja SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X, finansowana przez UE i organizowana przez słowacką prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, odbędzie się w dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. w Bratysławie, Słowacja.

28 Listopada 2016 - 2 Grudnia 2016
Bratysława, Słowacja

Konferencja posłuży zainteresowanym podmiotom za prestiżową platformę międzynarodową do otwartej dyskusji nad najważniejszymi zagadnieniami bieżącej polityki energetycznej UE oraz nad polityką badań naukowych i innowacji.

W czasie wydarzenia przeanalizowany zostanie proces tworzenia unii energetycznej, ze szczególnym naciskiem na strategię badawczo-innowacyjną, która ma zasadnicze znaczenie w przełomowym przekształcaniu sektora energetycznego UE.

Nadrzędne cele to poprawa widoczności unii energetycznej, identyfikacja opcji i priorytetów politycznych oraz zaplanowanie działań na przyszłość. Na zakończenie konferencji przyjęte zostaną zalecenia robocze, które mogą być użyte jako narzędzia do wdrażania polityki w zakresie planu EPSTE i unii energetycznej.

Więcej informacji:
witryna konferencji